Označení:

ČSNENISO 9692-4 (050025)

Datum vydání:

01.05.2004

Název:

Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů - Část 4: Plátované oceli.

Katalogové číslo:

70290

Čárový kód:

8590963702902

Anotace normy:

Norma ČSN EN ISO 9692 se skládá ze čtyř částí, které mají společný název Svařování a příbuzné procesy - Doporučení pro přípravu svarových spojů. V normě ČSN EN ISO 9692-4 jsou obsažena doporučení pro typy přípravy svarových spojů plátovaných ocelí. Doporučené typy přípravy svarových spojů a jejich rozměry jsou uvedeny v tabulkách 1 až 4. Podrobnosti týkající se doporučení ke svařování plátovaných ocelí jsou uvedeny v ČSN EN 1011-5.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz