Označení:

ČSNIEC 1000-2-1 (333431)

Datum vydání:

01.10.1993

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Díl 1: Popis prostředí - Elektromagnetické prostředí pro nízkofrekvenční rušení šířené vedením a signály ve veřejných rozvodných sítích.

Katalogové číslo:

28826

Čárový kód:

8590963288260

Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 1000-2-1:1990 a zavádí HD 472 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 1000-2-1:1990. Týká se rušení šířených vedením v kmitočtovém rozsahu do 10 kHz s rozšířením na systémy síťové signalizace. Uvažované jevy rušení jsou: harmonické, meziharmonické, kolísání napětí, poklesy a krátká přerušení napětí, nesymetrie napětí, síťová signalizace, změny kmitočtu sítě, stejnosměrné složky. ČSN IEC 1000-2-1 (33 3431) byla vydána v říjnu 1993
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz