Označení:

ČSNIEC 1000-2-3 (333431)

Datum vydání:

01.10.1995

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC). Část 2: Prostředí. Oddíl 3: Popis prostředí vyzařovaných jevů a jevů šířených vedením nevztahujících se k síťovému kmitočtu.

Katalogové číslo:

17711

Čárový kód:

8590963177113

Anotace normy:

Norma je identická s technickou zprávou IEC 1000-2-3:1992. Zpráva popisuje elektromagnetické prostředí. Jejím záměrem je dát základ k dosažení elektromagnetické kompatibility při navrhování systému a zařízení, používáním norem pro zkoušky (techniky a meze) a metod zmírnění vlivů (včetně praktik instalací), které berou v úvahu nežádoucí účinky, které by jinak mohly vyústit v nechtěné interakce elektrických a elektronických zařízení. ČSN IEC 1000-2-3 (33 3431) byla vydána v říjnu 1995
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz