Označení:

ČSNIEC 1000-2-6 (333431)

Datum vydání:

01.03.2001

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 6: Určování úrovní emise nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení průmyslových závodů.

Katalogové číslo:

60101

Čárový kód:

8590963601014

Anotace normy:

Tato norma doporučuje postupy určování úrovní rušení způsobených emisí přístrojů, zařízení a systémů instalovaných v neveřejných sítích v průmyslovém prostředí, pokud na tomto základě mohou být odvozeny meze týkající se nízkofrekvenčních rušení šířených vedením v síťovém napájení. Toto se týká neveřejného napájení nízkého a vysokého střídavého napětí 50/60 Hz. Tato norma se zabývá nízkofrekvenčními rušeními šířenými vedením emitovanými zařízením připojeným na síťové napájení. Uvažovaná rušení jsou: harmonické a meziharmonické, nesymetrie, změny napětí a krátkodobé poklesy napětí.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz