Označení:

ČSNIEC 1000-3-5 (333431)

Datum vydání:

01.03.2001

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3: Meze - Oddíl 5: Omezování kolísání napětí a blikání v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým proudem větším než 16 A.

Katalogové číslo:

60104

Čárový kód:

8590963601045

Anotace normy:

Tento norma se týká emise rušení způsobených kolísáním napětí a flikrem. Doporučení této normy se týkají elektrických a elektronických zařízení připojovaných do veřejné distribuční sítě nízkého napětí, přičemž zařízení má jmenovitý vstupní fázový proud větší než 16 A nebo má menší jmenovitý proud ale vyžaduje zvláštní souhlas dodavatele elektřiny. Doporučení, která stanovují požadované informace umožňující dodavateli elektřiny, výrobci nebo odběrateli ohodnotit zařízení a příslušné dotazníky jsou zahrnuty do příloh A a B
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz