Označení:

ČSNIEC 1085 (334680)

Datum vydání:

01.09.1999

Název:

Všeobecná ustanovení pro telekomunikační služby v elektrizačních soustavách.

Katalogové číslo:

56543

Čárový kód:

8590963565439

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí technické zprávy IEC 1085:1992. Technická zpráva IEC 1085:1992 má status české technické normy. Účelem této technické zprávy je poskytnout přehled o specifických problémech a požadavcích telekomunikačních systémů používaných v elektrizačních soustavách. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Všeobecně, kapitolu 4 - Požadavky na služby a kapitolu 5 - Dopad na zajišťování telekomunikace. Dále norma uvádí řadu obrázků. Norma neřeší, neobsahuje a ani se nedotýká problematiky ochrany zdraví. ČSN IEC 1085 (33 4680) byla vydána v září 1999
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz