Označení:

ČSNIEC 1200-53 (332010)

Datum vydání:

01.04.1998

Název:

Pokyn pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - Spínací a řídicí přístroje.

Katalogové číslo:

51958

Čárový kód:

8590963519586

Anotace normy:

Norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 1200-53:1994. Mezinárodní norma IEC 1200-53:1994 má status české technické normy. Tato technická zpráva slouží jako pokyn pro elektrické instalace. Vysvětluje vztah mezi charakteristikou čas/proud ochranných zařízení a vedení, možnými zkratovými proudy a maximální délkou vedení a tepelnými charakteristikami vodičů. ČSN IEC 1200-53 (33 2010) byla vydána v dubnu 1998
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz