Označení:

ČSNIEC 1241-2-3 (332335)

Datum vydání:

01.06.1998

Název:

Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 2: Metody zkoušek - Oddíl 3: Metoda stanovení minimální iniciační energie vznícení rozvířeného prachu.

Katalogové číslo:

51830

Čárový kód:

8590963518305

Anotace normy:

Norma je českou verzí mezinárodní normy IEC 1241-2-3:1994. Mezinárodní norma IEC 1241-2-3:1994 má status české technické normy. Tato část (ČSN) IEC 1241-2 popisuje metody pro stanovení minimální iniciační energie pro vznícení rozvířeného prachu ve vzduchu pomocí elektricky vytvářené vysokonapěťové jiskry se stejnosměrným napětím. Metoda je určena k získávání údajů potřebných pro rozhodnutí, zda se má prachovzdušná směs považovat za schopnou zapálení elektrickým výbojem. V úvodní části normy je uvedena tato Poznámka: Při provádění této zkoušky je důležité zajistit provedení všech ochranných opatření pro zdraví personálu, např. proti nebezpečí požáru, výbuchu, inhalaci kouře a jakýchkoliv toxických zplodin hoření. Splnění požadavků této normy neznamená, že nemusí být splněny zákonné požadavky. Postup při provádění normalizovaných zkoušek je podrobně popsán. ČSN IEC 1241-2-3 (33 2335) byla vydána v červnu 1998
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz