Označení:

ČSNIEC 1334-1-1 (334710)

Datum vydání:

01.05.2001

Název:

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 1: Všeobecné zásady - Oddíl 1: Architektura systému automatizace dodávky elektrické energie.

Katalogové číslo:

61665

Čárový kód:

8590963616650

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění IEC 1334-1-1:1995 a je určena pro distribuční sítě. Norma uvádí stručný popis struktury distribučních sítí vn a nn. Ve vazbě na tento popis sítí specifikuje architekturu systému automatizace dodávky elektrické energie (DAS) používajícího vf přenosové systémy po distribučním vedení (DLC). Poskytuje přehled funkčních prvků vytvářejících základní strukturu. Uvádí hlavní možnosti vazebních metod pro přivádění přenosových signálů a zásady přenosu dat
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz