Označení:

ČSNIEC 1334-1-4 (334710)

Datum vydání:

01.05.2001

Název:

Automatizace dodávky elektrické energie s použitím vf přenosových systémů po distribučním vedení - Část 1: Všeobecné zásady - Oddíl 4: Identifikace parametrů přenosu dat týkajících se distribučních sítí vn a nn.

Katalogové číslo:

61713

Čárový kód:

8590963617138

Anotace normy:

Norma obsahuje identické znění IEC 1334-1-4:1995 a je určena pro distribuční sítě. Norma shrnuje výsledky vědeckého výzkumu vyhodnocující možnosti použití distribučních silnoproudých sítí vn a nn jako média pro přenos dat. Výsledky se týkají konkrétních přenosových parametrů hlavních prvků distribuční sítě důležitých pro navrhování vf přenosových systémů po distribučním vedení
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz