Označení:

ČSNIEC 27-1:1995/Z2 (330100)

Datum vydání:

01.12.2004

Název:

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Všeobecně.

Katalogové číslo:

71936

Čárový kód:

8590963719368

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz