Označení:

ČSNIEC 27-1:1995/Z3 (330100)

Datum vydání:

01.01.2007

Název:

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Všeobecně.

Katalogové číslo:

77492

Čárový kód:

8590963774923

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz