Označení:

ČSNIEC 449 (330130)

Datum vydání:

01.01.1996

Název:

Napěťová pásma pro elektrické instalace v budovách.

Katalogové číslo:

18605

Čárový kód:

8590963186054

Anotace normy:

Norma je identická s IEC 449:1973 včetně jeho změny 1:1979 a zavádí HD 193 S2:1980, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 449:1973 včetně jeho změny A1:1979. Toto doporučení platí pro střídavé elektrické instalace v budovách napájených při kmitočtu nepřesahujícím 60 Hz a se jmenovitým napětím do 1 000 V včetně a pro stejnosměrné elektrické instalace budov napájené jmenovitým napětím do 1 500 V včetně. Z normy vyjímáme charakteristiku dvou pásem, a to: - Pásmo I a Pásmo II. Pásmo I zahrnuje: instalace, kde je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajišťována za určitých podmínek hodnotou napětí; instalace, kde je napětí omezeno z provozních důvodů (např. instalace pro telekomunikaci, signalizace, zvonky, ovládání a poplach). Pásmo II zahrnuje: napětí pro napájení instalací domácností, v oblasti obchodu a průmyslu. Toto pásmo zahrnuje všechna napětí pro veřejné distribuční systémy v různých zemí. Norma pak tabelárně charakterizuje střídavá (kapitola 3) a stejnosměrná (kapitola 4) napěťová pásma pro uzemněné a izolované nebo neúčinné uzemněné sítě. ČSN IEC 449 (33 0130) byla vydána v lednu 1996
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz