Označení:

ČSNIEC 50(161) (334201)

Datum vydání:

01.12.1993

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.

Katalogové číslo:

15373

Čárový kód:

8590963153735

Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50 (161):1990. Je uvedena tato: Národní předmluva: Norma obsahuje české a slovenské termíny, definice v češtině a angličtině a cizojazyčné termíny v pořadí: angličtina, francouzština a němčina. Nahrazuje Publikaci IEC 50 (902) (1973) a tvoří kapitolu 161 Mezinárodního elektrotechnického slovníku (IEV). Seznam svazků (publikací) IEC 50, a to IEV v angličtině a svazků (publikací) CEI 50, a to VEI ve francouzštině je v příloze. ČSN IEC 50 (161) (33 4201) byla vydána v prosinci 1993. Nahradila ONS 33 4201 z 10.2.1981
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz