Označení:

ČSNIEC 50(161):1993/A1 (334201)

Datum vydání:

01.08.1999

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 161: Elektromagnetická kompatibilita.

Katalogové číslo:

54734

Čárový kód:

8590963547343

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz