Označení:

ČSNIEC 50(221)+A1 (330050)

Datum vydání:

01.08.1997

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky.

Katalogové číslo:

26223

Čárový kód:

8590963262239

Anotace normy:

Změna obsahuje tři nové termíny (221-02-63, 221-02-64, 221-03-41) a mění definici termínu 221-03-25. Na základě převzatého originálu uvádí definice termínů v češtině, francouzštině, angličtině a pouze názvy termínů v arabštině, němčině, španělštině, italštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz