Označení:

ČSNIEC 50(411) (330050)

Datum vydání:

01.02.1998

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 411: Točivé stroje.

Katalogové číslo:

50546

Čárový kód:

8590963505466

Anotace normy:

Norma je identická s IEC 50(411):1996. Norma obsahuje termíny a definice v češtině, francouzštině a angličtině, a další cizojazyčné termíny v pořadí: německy, španělsky, japonsky, polsky a portugalsky. Ve všech těchto jazycích je ve pěti částech normy definováno několik set hesel. (Norma má téměř 350 stran!) ČSN IEC 50(411) (33 0050) byla vydána v únoru 1998. Nahradila ČSN 35 0070 ze 14.7.1988
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz