Označení:

ČSNIEC 50(421) (330050)

Datum vydání:

01.04.1997

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 421: Výkonové transformátory a tlumivky.

Katalogové číslo:

20764

Čárový kód:

8590963207643

Anotace normy:

Tato kapitola obsahuje IEC 50 (421):1990. Je zde uvedena tato Národní předmluva: Norma obsahuje termíny a definice v češtině, termíny a definice v angličtině a další cizojazyčné termíny v pořadí: slovenština, francouzština, němčina a ruština. K definicím 421-01-22 a 421-01-23 jsou doplněny národní poznámky upřesňující definice z hlediska použití v ČR. Tato norma představuje Kapitolu 421 Mezinárodního elektrotechnického slovníku (IEV). Obsahuje cca 123 českých termínů a definic, a v jednotlivých jazycích anglicky, francouzsky, německy a rusky) abecední rejstříky. ČSN IEC 50 (421) (33 0050) byla vydána v dubnu 1997
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz