Označení:

ČSNIEC 50(441) (330050)

Datum vydání:

01.03.1995

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 441: Spínací a řídicí zařízení a pojistky.

Katalogové číslo:

17196

Čárový kód:

8590963171968

Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50(441):1984. Toto vydání kap. 441 Mezinárodního elektrotechnického slovníku IEV nahrazuje s novým názvem "Spínací a řídicí zařízení a pojistky" první vydání s názvem "Spínací a řídicí zařízení" vydané v roce 1974 a je doplněno o nejnovější poznatky obsahující zejména různé názvy z oblasti továrně vyráběných rozvaděčů. Česky, slovensky a anglicky, a dále pak francouzsky, německy, španělsky, italsky, polsky, švédsky a rusky je uvedeno názvosloví. Česky a anglicky je definováno cca 224 hesel. ČSN IEC 50(441) (33 0050) byla vydána v březnu 1995. Nahradila ČSN 34 5128 z 4.11.1977
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz