Označení:

ČSNIEC 50(448) (330050)

Datum vydání:

01.07.1997

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 448: Ochrany elektrizační soustavy.

Katalogové číslo:

26219

Čárový kód:

8590963262192

Anotace normy:

Norma je identická s IEC 50(448):1985. Norma obsahuje termíny a definice vztahující se k ochraně elektrizační soustavy v českém, francouzském, anglickém a ruském jazyce, termíny pak postupně v jazyce německém, španělském, japonském, polském, portugalském a švédském. Dále obsahuje abecední rejstříky termínů ve všech výše uvedených jazycích. Je normalizováno cca 131 hesel. ČSN IEC 50(448) (33 0050) byla vydána v červenci 1997. Nahradila ČSN 33 0050-4-48 z 16.11.1990 v celém rozsahu
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz