Označení:

ČSNIEC 50(541) (330050)

Datum vydání:

01.09.1995

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 541: Plošné spoje.

Katalogové číslo:

17729

Čárový kód:

8590963177298

Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50(541):1990. Normalizuje termíny v češtině a slovenštině, dále definice v češtině a termíny i definice v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouzština, němčina, ruština, španělština, italština, holandština, polština a švédština. Česky a anglicky je tedy definováno cca 36 hesel. ČSN IEC 50(541) (33 0050) byla vydána v září 1995
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz