Označení:

ČSNIEC 50(561):1996/A1 (330050)

Datum vydání:

01.07.1997

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 561: Piezoelektrické součástky pro řízení a filtraci kmitočtu.

Katalogové číslo:

26218

Čárový kód:

8590963262185

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz