Označení:

ČSNIEC 50(701) (330050)

Datum vydání:

01.01.1996

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 701: Telekomunikace, kanály a sítě.

Katalogové číslo:

18433

Čárový kód:

8590963184333

Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50(701):1988. Normalizuje termíny a definice v češtině a termíny i definice v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouzština, němčina a ruština. Česky a anglicky je tedy definováno cca 100 hesel. ČSN IEC 50(701) (33 0050) byla vydána v lednu 1996
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz