Označení:

ČSNIEC 50(712) (330050)

Datum vydání:

01.08.1995

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 712: Antény.

Katalogové číslo:

17606

Čárový kód:

8590963176062

Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50(712):1992. Normalizuje termíny v češtině a slovenštině, dále definice v češtině a termíny i definice v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouzština, němčina a ruština. Česky a anglicky je tedy definováno cca 326 hesel. ČSN IEC 50(712) (33 0050) byla vydána v srpnu 1995
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz