Označení:

ČSNIEC 50(721) (330050)

Datum vydání:

01.09.1996

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 721: Telegrafie, faksimile a datová komunikace.

Katalogové číslo:

19542

Čárový kód:

8590963195421

Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50(721):1991. Normalizuje termíny pro telegrafii, faksimile a datovou komunikaci v češtině a angličtině a rovněž definice v češtině a v angličtině. Kromě toho uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: němčina, francouzština, ruština, ovšem bez definic. Česky a anglicky je tedy definováno cca 1050 hesel. ČSN IEC 50(721) (33 0050) byla vydána v září 1996
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz