Označení:

ČSNIEC 50(722) (330050)

Datum vydání:

01.11.1995

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 722: Telefonie.

Katalogové číslo:

17888

Čárový kód:

8590963178882

Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50(722):1992. Normalizuje termíny v češtině a angličtině a rovněž definice v češtině a v angličtině. Kromě toho uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: němčina, francouzština, ruština, ovšem bez definic. Česky a anglicky je tedy definováno cca 242 hesel. ČSN IEC 50(722) (33 0050) byla vydána v listopadu 1995
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz