Označení:

ČSNIEC 50(731) (330050)

Datum vydání:

01.05.1996

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník. Kapitola 731: Přenos optickými vlákny.

Katalogové číslo:

19199

Čárový kód:

8590963191997

Anotace normy:

Norma obsahuje IEC 50(731):1991. Normalizuje termíny a definice v češtině i v angličtině. Konečně uvádí další cizojazyčné (ekvivalentní) termíny v pořadí: francouzština, němčina a ruština. Česky je uvedeno názvosloví, česky je definováno cca 320 hesel. ČSN IEC 50(731) (33 0050) byla vydána v květnu 1996. "Změnou 1)-10/1997", vydanou v říjnu 1997, se s účinností od 1.11.1997 mění některé české termíny
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz