Označení:

ČSNIEC 50(801) (330050)

Datum vydání:

01.02.2001

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 801: Akustika a elektroakustika.

Katalogové číslo:

60301

Čárový kód:

8590963603018

Anotace normy:

Tato norma obsahuje termíny a definice ve francouzském, anglickém a ruském jazyce a překlady termínů do německého, španělského, italského, holandského, polského a švédského jazyka. Norma obsahuje obecné termíny z akustiky a elektroakustiky, ale také termíny z fyziologické, hudební a stavební akustiky, mikrofonů a reproduktorů a termíny vztahující se k hladinám, přenosu a šíření zvuku.


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz