Označení:

ČSNIEC 60027-3 (330100)

Datum vydání:

01.12.2004

Název:

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 3: Logaritmické a k nim se vztahující veličiny a jejich jednotky.

Katalogové číslo:

71692

Čárový kód:

8590963716923

Anotace normy:

Tato norma platí pro logaritmické veličiny a jednotky
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz