Označení:

ČSNIEC 60050-101 (330050)

Datum vydání:

01.03.2002

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 101: Matematika.

Katalogové číslo:

63583

Čárový kód:

8590963635835

Anotace normy:

Jedná se o základní terminologickou normu v oblasti matematiky týkající se elektrotechniky. Tato norma obsahuje termíny a definice pokrývající skalární a vektorové veličiny, pojmy týkající se informací, distribuční a integrální transformace, veličiny závislé na proměnné a vlny. Přitom veličiny závislé na proměnné se úzce dotýkají norem elektromagnetické kompatibility. Předmětem této normy je vytvoření všeobecné a reprodukovatelné základny pro tvorbu terminologie ostatních norem v oblasti elektrotechniky a elektromagnetické kompatibility.


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz