Označení:

ČSNIEC 60050-131 (330050)

Datum vydání:

01.01.2005

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 131: Teorie obvodů.

Katalogové číslo:

71346

Čárový kód:

8590963713465

Anotace normy:

Tato část 131 IEC 60050 obsahuje všeobecnou terminologii používanou v teorii elektrických a magnetických obvodů, všeobecné termíny vztahující se k prvkům obvodu a k jejich charakteristikám, termíny vztahující se k topologii sítí, k n-branům a dvojbranům a k metodám teorie obvodů. Tato terminologie odpovídá terminologii vytvořené v ostatních specializovaných částech IEV. Tyto termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině. Z technických důvodů tato norma neobsahuje termíny a abecední rejstřík v arabštin
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz