Označení:

ČSNIEC 60050-141 (330050)

Datum vydání:

01.05.2010

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 141: Vícefázové soustavy a obvody.

Katalogové číslo:

85777

Čárový kód:

8590963857770

Anotace normy:

Tato část 141 IEC 60050 obsahuje všeobecné termíny a definice z oboru silové elektrotechniky, vztahující se k elektrickým sítím, jako jsou termíny, fáze, třífázová, resp. vícefázová soustava, vícefázová soustava sousledná, zpětná a nulová, fázový prvek, fázový proud, fázové napětí, fázový vodič, sdružené napětí, zapojení do hvězdy nebo do trojúhelníka, nulový bod, nulový vodič, vodič vedení, okamžitý výkon a činný výkon. Tyto termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v arabštině, čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz