Označení:

ČSNIEC 60050-151 (330050)

Datum vydání:

01.09.2004

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 151: Elektrická a magnetická zařízení.

Katalogové číslo:

70129

Čárový kód:

8590963701295

Anotace normy:

V této normě je uvedena všeobecná terminologie používaná v různých oborech elektrotechniky (např. "elektřina", "magnetismus", "elektronika", "zařízení", "součástka" atd.), všeobecné termíny vztahující se ke spojování a spojovacím zařízením, termíny vztahující se k elektrickým a magnetickým zařízením pro všeobecné účely, jako jsou rezistory, transformátory, relé atd., a termíny vztahující se k vlastnostem, používání, zkouškám a provozním podmínkám těchto zařízení.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz