Označení:

ČSNIEC 60050-195 (330050)

Datum vydání:

01.12.2001

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Katalogové číslo:

58498

Čárový kód:

8590963584980

Anotace normy:
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz