Označení:

ČSNIEC 60050-195:2001/A1 (330050)

Datum vydání:

01.12.2002

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem.

Katalogové číslo:

65240

Čárový kód:

8590963652405

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz