Označení:

ČSNIEC 60050-212 (330050)

Datum vydání:

01.07.2011

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 212: Pevné, kapalné a plynné elektroizolační materiály.

Katalogové číslo:

88606

Čárový kód:

8590963886060

Anotace normy:

Tato část IEC 60050 uvádí všeobecnou terminologii používanou v oblasti pevných, kapalných a plynných elektroizolačních materiálů.Tato terminologie je v souladu s terminologií vytvořenou v jiných specializovaných částech IEV. Tato horizontální norma je přednostně určena technickým komisím pro přípravu norem v souladu s principy stanovenými Pokynem IEC 108. Jednou z odpovědností technických komisí je používat při přípravě svých publikací horizontální normy, všude kde je to možné. Obsah této horizontální normy neplatí, pokud není specificky odkázáno na odpovídající publikaci nebo do ní zahrnuto
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz