Označení:

ČSNIEC 60050-300 (330050)

Datum vydání:

01.07.2003

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje.

Katalogové číslo:

66756

Čárový kód:

8590963667560

Anotace normy:

Tato terminologická norma obsahuje všeobecné termíny a definice pro měření a elektrické měření (například metody měření, etalony, ovlivňující činitele, provozní podmínky) a termíny týkající se jednotlivých typů měřicích přístrojů a jejich částí respektive příslušenství (včetně fyzikálních a elektrických charakteristik apod.). Definice termínů vycházejí především z provozního přístupu týkajícího se nejistoty měření a signálů, na rozdíl od dřívějších přístupů týkajících se "pravé hodnoty". Norma je obsahuje ucelenou terminologii pro oblast měření a měřicích přístrojů.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz