Označení:

ČSNIEC 60050-393 (330050)

Datum vydání:

01.07.2005

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 393: Přístroje jaderné techniky - Fyzikální jevy a základní pojmy.

Katalogové číslo:

73061

Čárový kód:

8590963730615

Anotace normy:

Tato norma uvádí všeobecnou terminologii používanou ve fyzikálních jevech a základních pojmech přístrojů jaderné techniky. Norma obsahuje termíny a definice pro částice, druhy a zdroje ionizujícího záření, radioaktivní přeměny a jaderné reakce, interakce ionizujícího záření s látkou, veličiny a jednotky, teorii jaderného reaktoru, jeho parametry a charakteristiky, typy jaderných reaktorů, technologii a provoz jaderných reaktorů, jaderné elektrárny, radiační ochranu a demontáž zařízení a ukládání radioaktivního odpadu. Terminologie týkající se přístrojů jaderné techniky je uvedena v jiné části Mezinárodního elektrotechnického slovníku.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz