Označení:

ČSNIEC 60050-394 (330050)

Datum vydání:

01.06.2010

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 394: Přístroje jaderné techniky - Přístroje, systémy, vybavení a detektory.

Katalogové číslo:

84874

Čárový kód:

8590963848747

Anotace normy:

Norma obsahuje termíny a definice pro přístroje pro měření radiace, detektory, ionizační komory, detektory záření, zařízení pro měření kontaminace či aktivity, přístroje radiační ochrany, sestavy jaderných reaktorů (pro řízení a bezpečnost, měřicí, varovné), radiační měřicí sestavy pro průmyslové účely, charakteristiky detektorů a měřicích sestav, zkoušky, chyby měření a další parametry přístrojů jaderné techniky. Oproti prvému vydání jsou především metodicky seřazeny související termíny, doplněny nové termíny, vypuštěno číslování částí a upraveno číslování oddíl
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz