Označení:

ČSNIEC 60050-415 (330050)

Datum vydání:

01.11.2000

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 415: Větrné elektrárny.

Katalogové číslo:

59839

Čárový kód:

8590963598390

Anotace normy:

Mezinárodní elektrotechnický slovník, Část 415: Větrné elektrárny je překladem originální mezinárodní normy IEC 60050-415: 1999 International Electrotechnical Vocabulary - Part 415: Wind turbine generator systems. Slovník obsahuje základní pojmy z oborů: větrné turbíny, větrné elektrárny, návrhové a bezpečnostní parametry, charakteristiky větru, elektrické připojení větrné elektrárny do elektrické sítě, měření výkonu větrné elektrárny a pojmy z oboru měření hluku větrných elektráren.


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz