Označení:

ČSNIEC 60050-426 (330050)

Datum vydání:

01.04.2010

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 426: Zařízení pro výbušné atmosféry.

Katalogové číslo:

84616

Čárový kód:

8590963846163

Anotace normy:

Tato část normy uvádí specifické termíny, týkající se zařízení pro výbušné atmosféry
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz