Označení:

ČSNIEC 60050-444 (330050)

Datum vydání:

01.09.2003

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 444: Elementární relé.

Katalogové číslo:

68255

Čárový kód:

8590963682556

Anotace normy:

Tato část Mezinárodního elektrotechnického slovníku obsahuje termíny a definice z oblasti elementárních relé. Elementární relé spolu s časovými relé jsou zahrnovány jako dvoustavová relé. Slovník má 7 oddílů, ve kterých jsou jednotlivé skupiny termínů a definic. Tyto skupiny obsahují druhy relé, funkce relé, buzení relé, výstupní obvody, doby relé, poruchové veličiny, životnost relé. Norma dále také obsahuje český sdružený rejstřík jednotlivých termínů.


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz