Označení:

ČSNIEC 60050-445 (330050)

Datum vydání:

01.09.2003

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 445: Časová relé.

Katalogové číslo:

68256

Čárový kód:

8590963682563

Anotace normy:

Tato část Mezinárodního elektrotechnického slovníku obsahuje termíny a definice z oblasti časových relé. Časová relé spolu s elementárními relé jsou zahrnovány jako dvoustavová relé. Slovník má 7 oddílů, ve kterých jsou jednotlivé skupiny termínů a definic. Tyto skupiny obsahují druhy relé, funkce relé, buzení relé, výstupní obvody, doby relé, poruchové veličiny, elektromagnetickou kompatibilitu. Norma dále také obsahuje český sdružený rejstřík jednotlivých termínů.


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz