Označení:

ČSNIEC 60050-471 (330050)

Datum vydání:

01.06.2010

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 471: Izolátory.

Katalogové číslo:

86098

Čárový kód:

8590963860985

Anotace normy:

V souladu s novým vydáním mezinárodní normy IEC 60050-471:2007 byla tato ČSN IEC 60050-471 proti předchozímu prvnímu vydání ČSN 33 0050 část 4.71:1992 přepracována a rozšířená za účelem návaznosti na terminologii použitou v jednotlivých normách zavedených od doby vydání do soustavy ČSN. Oproti prvnímu vydání bylo upraveno číslování oddílů, změněna věcná i formální úprava textu, který byl doplněn všemi zavedenými cizojazyčnými názvy včetně odpovídajícího abecedního rejstřík
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz