Označení:

ČSNIEC 60050-482 (330050)

Datum vydání:

01.09.2005

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 482: Primární a akumulátorové články a baterie.

Katalogové číslo:

73778

Čárový kód:

8590963737782

Anotace normy:

Tato Část 482 IEC 60050 obsahuje všeobecné termíny a definice z oboru elektrochemických zdrojů proudu, vztahující se k primárním a akumulátorovým článkům a bateriím. Tyto termíny a definice jsou uvedeny v české, anglické a francouzské verzi, dále jsou uvedeny termíny bez definic v arabštině, čínštině, němčině, španělštině, japonštině, polštině, portugalštině a švédštině




Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz