Označení:

ČSNIEC 60050-551-20 (330050)

Datum vydání:

01.12.2002

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 551-20: Výkonová elektronika - Harmonická analýza.

Katalogové číslo:

65617

Čárový kód:

8590963656175

Anotace normy:

Tato norma uvádí nové termíny a definice týkajícící se zkreslení elektrického napětí a proudu. Jedná se o terminologickou normu v oblasti analýzy nesinusovosti napětí a proudu. Vzhledem k tomu, že tato norma uvádí pouze slovní definice, z kterých není dostatečně zřejmý přínos těchto nových termínů, byly tyto definice doplněny o národní poznámky uvádějící vzorce podle připravovaných norem elektromagnetické kompatibility.


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz