Označení:

ČSNIEC 60050-581 (330050)

Datum vydání:

01.10.2011

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 581: Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení.

Katalogové číslo:

88976

Čárový kód:

8590963889764

Anotace normy:

Tato Část IEC 60050 uvádí všeobecnou terminologii používanou v oblasti elektromechanických součástek pro elektronická zařízení a odráží technologii, návrh, konstrukci, provedení a použitou aplikaci. Tato terminologie je konzistentní s terminologií vytvořenou v jiných specializovaných Částech IEV
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz