Označení:

ČSNIEC 60050-617 (330050)

Datum vydání:

01.05.2011

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 617: Trh s elektřinou.

Katalogové číslo:

87574

Čárový kód:

8590963875743

Anotace normy:

Tato norma obsahuje termíny a definice vymezující účastníky trhu, vzájemné vztahy mezi těmito účastníky a technickými a finančními termíny, které mají specifický význam v rámci trhu s elektřinou
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz