Označení:

ČSNIEC 60050-651 (330050)

Datum vydání:

01.02.2001

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím.

Katalogové číslo:

60488

Čárový kód:

8590963604886

Anotace normy:

Tato terminologická norma obsahuje termíny a definice používané při pracích pod napětím. Jedná se o definice jednotlivých druhů prací pod napětím, používaného nářadí a nástrojů, zařízení a pracovních postupů. Norma obsahuje 147 termínů a má 25 stránek


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz