Označení:

ČSNIEC 60050-841 (330050)

Datum vydání:

01.11.2007

Název:

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 841: Průmyslový elektroohřev.

Katalogové číslo:

79335

Čárový kód:

8590963793351

Anotace normy:

Tato část IEC 60050 uvádí všeobecnou terminologii používanou v oboru průmyslového elektroohřevu a také všeobecné termíny týkající se specifických aplikací a přidružených technik. Toto nové vydání reviduje a doplňuje předešlé rozšířením o elektrodový, laserový a ultrazvukový ohřev. Tato terminologie je ovšem konzistentní s terminologií vytvořenou v jiných specializovaných částech IEV. V souladu s druhým vydáním mezinárodní normy IEC 60050-841:2004 byla tato ČSN IEC 60050-841:2007 proti předchozímu vydání ČSN IEC 50(841):1997 zcela přepracována a rozšířena za účelem zajištění návaznosti na terminologii použitou v jednotlivých terminologických normách i v normách výrobků zavedených od doby vydání původní normy do soustavy ČSN. Oproti předchozímu vydání bylo upraveno číslování oddílů, změněna věcná i formální úprava textu, který byl doplněn všemi zavedenými cizojazyčnými názvy včetně odpovídajícího abecedního rejstříku. V tomto vydání byly akceptovány termíny, které používá technická praxe.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz